จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ Drone จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ
Calendar