จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจัดซื้อเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดจัดซื้อเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เพื่อใช้ในการทำการทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัติการ P20704 จำนวน 16 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar