จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)

 

ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 
Calendar