จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบปั๊มดับเพลิงแรงดันสูงและซ่อมบำรุงระบบปั๊มน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบปั๊มดับเพลิงแรงดันสูงและซ่อมบำรุงระบบปั๊มน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar