จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศการเสนอราคาเป็นผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร

   ผู้ประกาศข่าว สิตากาญจน์ วงษ์สุวรรณ์

ประกาศการเสนอราคาเป็นผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร

เอกสารแนบ
Calendar