จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
Calendar