จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 2 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว (drop shape analyzer) จำนวน 1 ชุด
 
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและตัวตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวลแบบสองขั้นตอน
 Calendar