จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 196 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 196 รายการ
Calendar