จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อเสนอในการเช่าพื้นที่หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อเสนอในการเช่าพื้นที่หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar