จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   ผู้ประกาศข่าว นิโอน ชาญอุประการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังเอกสารแนบ
Calendar