จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาซื้อลิฟท์ 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาซื้อลิฟท์ 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar