จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อน้ำเค็มช่องแสมสารพร้อมขนส่ง จำนวน 40 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 012/2565  ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
Calendar