จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม จ้างออกแบบอาคารสนับสนุนระบบยังชีพสัตว์น้ำ อาคารบริการ

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศ 0397-2565
Calendar