จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำหรับจัดตั้งระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar