จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ Drone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

 

ประกาศประกวดราคา

 

เอกสารประกวดราคา

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ตารางวงเงินงบประมาณฯ
Calendar