จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( มกราคา ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565)
เอกสารแนบ
Calendar