จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด ดังเอกสารแนบ
Calendar