จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่างฯ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่างฯ ดังเอกสารแนบ
Calendar