จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ

 
Calendar