จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นห้อง ชั้น 1 อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar