จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ Drone ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๗ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๗ ชุด 

 

เอกสารแนบ
Calendar