จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์โดยสารวิทยาลัยฯ เช็คระยะ ๑๘๐,๐๐๐ KM จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์โดยสารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เช็คระยะ ๑๘๐,๐๐๐ KM จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar