จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  9  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar