จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar