จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบุรพา

ประกาศเลขที่ 029/2565

เอกสารแนบท้าย
Calendar