จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก แบบประมวลผลระดับสูง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก แบบประมวลผลระดับสูง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar