จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร  จำนวน  250  เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar