จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มพลาสติกสูบน้ำทะเล สำหรับเครื่องกรองโปรตีนสกิมเมอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เลขที่ 026/2565  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
Calendar