จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น จำนวน 4 เครื่อง 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารแนบ
Calendar