จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ3 มิติ จำนวน 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ3 มิติ จำนวน 1 ชุด
เอกสารแนบ
Calendar