จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 หัวก๊อก 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar