จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar