จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องวัดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา  ดังเอกสารแนบ
Calendar