จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ AIและหุ่นยนต์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรม ตำ บลโขมง อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar