จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารชนิดอุณหภูมิต่ำ และและตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อการเจริญเติบโตของพืชฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารชนิดอุณหภูมิต่ำ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง และตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อการเจริญเติบโตของพืช ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar