จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโดรนพ่นสารทางการเกษตร ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโดรนพ่นสารทางการเกษตร ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar