จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Bypass Set 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar