จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ งาน ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 Calendar