จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งสำหรับอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ดังเอกสารแนบ
Calendar