จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบติดตามและควบคุมควาทชื้นและอุณหภูมิสำหรับการเก็บรักษายา จำนวน 1 ระบบ

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ยกเลิกประกาศประกวดราคา
Calendar