จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๘ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

เอกสารแนบ

1.ร่างขอบเขตของงาน

2.คุณลักษณะเฉพาะ

3.ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์

4.ประกาศ

5.ตารางปปช.

 
Calendar