จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ 
 
เครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว (drop shape analyzer)
 
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
 
 
 
 
 Calendar