จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง HPLC

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC)
 
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 
 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Calendar