จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศฯ เครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

เอกสารประกวดราคา เครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

ตารางแสดงวงเงิน เครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

 

 Calendar