จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture analyzer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 
 
 Calendar