จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตอกสากเดี่ยวชนิดมีมอเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
งาน ซื้อเครื่องตอกสากเดี่ยวชนิดมีมอเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 
 Calendar