จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา

งาน ซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว (drop shape analyzer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

 
 
 
 
 Calendar