จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจฯ 
Calendar