จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องซื้อระบบสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo sounder 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องซื้อระบบสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo sounder 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar