จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕๐ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม (GPS) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕๐ เครื่อง

 

เอกสารแนบ
Calendar